4 Μαρτίου 2009

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση

Οἱ ἀριθμοί πού χρησιμοποιοῦμε (1, 2, 3, 4, κτλ.) εἶναι γνωστοί ὡς «ἀραβικοί» ἀριθμοί γιά νά ξεχωρίζουν ἀπό τούς «λατινικούς» (I, II, III, IV, V, Ἱ, κτλ). Στήν πραγματικότητα οἱ Ἄραβες ἔκαναν γνωστούς αὐτούς τούς ἀριθμούς ἀλλά ἀρχικά χρησιμοποιήθηκαν ἀπό τούς Ἕλληνες γιά νά μετροῦν καί νά κάνουν λογαριασμούς στίς ἐμπορικές τους συναλλαγές.
Ἔχετε ποτέ σκεφτεῖ γιατί τό 1 σημαίνει «ἕνα» καί 2 σημαίνει «δυό»; Στούς λατινικούς ἀριθμούς εἶναι εὔκολο νά τό καταλάβεις ἀλλά ποιά ἦταν ἡ λογική πίσω ἀπό τούς ἑλληνικούς ἀριθμούς;
Εἶναι θέμα γωνιῶν!
Εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν γωνιῶν. Ἄν κάποιος γράψει τό γράμμα (βλέπε παρακάτω) στήν παλιά τους μορφή, θά καταλάβει ἀμέσως γιατί. Ἔχω σημειώσει τίς γωνίες μέ «o».
No 1 ἔχει μία γωνία.
No 2 ἔχει δυό γωνίες.
No 3 ἔχει τρεῖς γωνίες.
κτλ.
καί τό μηδέν «O» δέν ἔχει γωνίες!