27 Δεκεμβρίου 2008

Οι μήνες των αρχαίων Ελλήνων

Θερινοί μήνες

Εκατομβαιών 15 Ιουλίου-15 Αυγούστου

Μεταγειτνιών 15 Αυγούστου-15 Σεπτεμβρίου

Βοηδρομιών 15 Σεπτέμβριου-15 Οκτωβρίου

Φθινοπωρινοί μήνες

Πυανεψιών 15 Οκτωβρίου-15 Νοεμβρίου

Μαιμακτηριών 15 Νοεμβρίου-15 Δεκεμβρίου

Ποσειδεών Α' 15 Δεκεμβρίου-15 Ιανουαρίου

Εμβόλιμος μήνας

Ποσειδεών Β' (ή δεύτερος ή ύστερος)

Χειμερινοί μήνες

Γαμηλιών 15 Ιανουαρίου-15 Φεβρουαρίου

Ανθεστηριών 15 Φεβρουαρίου-15 Μαρτίου

Ελαφηβολιών 15 Μαρτίου-15 Απριλίου

Εαρινοί μήνες

Μουνυχιών 15 Απριλίου-15 Μαΐου

Θαργηλιών 15 Μαΐου-15 Ιουνίου

Σκιροφοριών 15 Ιουνίου-15 Ιουλίου