24 Οκτωβρίου 2008

Λόγια τὰ ὁποῖα πρέπει να γεμίζουν ὑπερηφάνια τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες.

Τὸ παρακάτω κείμενο εἶναι πραγματικὰ λόγια που ἔχουν κατὰ καιροὺς εἰπωθεὶ για τὴν Ἑλλάδα.
Λόγια τὰ ὁποῖα πρέπει να γεμίζουν ὑπερηφάνια τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες.

Ὁ ἐθνικισμὸς εἶναι μορφὴ ἐνεργείας... λοιπὸν οἱ ἐνεργητικοὶ ἄνθρωποι δεν μπορεὶ παρὰ να εἶναι ἐθνικισταί, εἴτε τὸ ξέρουν εἴτε ὄχι, δεν μπορεὶ παρὰ να ζοὺν ἀνάμεσα στο ἔθνος τους καὶ ἐκεῖ να ξοδεύουν τὴν δύναμίν τους καὶ ἐκεῖ να παίρνουν δύναμη.
Ἴων Δραγούμης

Χρειάστηκε ἡ πτώση τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ ἐξορία τῶν γραμμάτων καὶ τῶν χειρογράφων τοῦ Βυζαντίου καὶ ἡ ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας, δια να κλειδωνισθὴ ἡ νάρκη τὴν ὁποίαν διατηροῦσε προσεκτικὰ ἡ Καθολικὴ Ἐκκλησία. Τὸ πέπλο τῆς ἀγνοίας σχίσθηκε. Μιὰ αὐγὴ ἐγκατεστάθη στην Εὐρώπη.
ΑΝΤΡΕ ΛΕ ΦΕΒΡ

Οὔτε ἡ Ῥωμαικὴ κοσμοκρατορία, οὔτε ἡ θριαμβευτικὴ πορεία τοῦ Χριστιανισμοῦ, τοῦ ὁποίου οἱ κοινότητες ἀπλώνονταν κατὰ τὸ τέλος τῆς ἀρχαιότητος στον εὐρύτατο ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία μέχρι τὶς Ἰνδίες χῶρο, οὔτε ἀκόμη ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία καὶ ὁ Ἀραβικὸς πολιτισμὸς θὰ μπορούσαν να δημιουργηθοὺν χωρὶς τὸν Μέγα Ἀλέξανδρο καὶ τὸ κοσμογονικὸ τοῦ ἔργο.
Χ. ΜΠΕΓΚΣΤΟΝ

Σὲ ἐκείνους που σκέπτονταί πως ἡ Ἑλλάδα σήμερα δεν ἔχει καμμία σημασία ἂς μου ἐπιτραπεὶ να πὼ ὅτι δεν θὰ μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Ἡ σημερινή, ὅπως καὶ ἡ παλιὰ Ἑλλάδα, ἔχει ὑψίστη σημασία για ὁποιονδήποτε ψάχνει να βρεὶ τὸν ἑαυτὸν του.
ΧΕΝΡΙ ΜΙΛΛΕΡ

Ἂν οἱ Ἕλληνες ἀποκτήσουν μόρφωση καὶ ἑνότητα, ἀλίμονο μας.
ΟΥΙΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ

Ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι ἀτίθασος καὶ γι' αὐτὸ πρέπει να τὸν πλήξουμε βαθειά στὶς πολιτιστικὲς του ῥίζες... Να πλήξουμε τὴν γλῶσσα, τὴν θρησκεία, τὰ πνευματικὰ καὶ ἱστορικὰ του ἀποθέματα...

ΕΝΡΙ ΚΙΣΙΓΚΕΡ

Ὅταν ἡ κοιτίδα τοῦ εὐγενεστέρου πολιτισμοῦ που γνώρισε ἡ ἀνθρωπότης, ἡ χώρα που τῆς ὀφείλομε ὅτι καθιστᾲ τὴν ζωὴν ἀνώτερη καὶ ὡραιοτέρη, ὑφίσταται τέτοια ἐπίθεση, ἡ θέση ὅλων τῶν ἀληθινῶν ἀνθρώπων εἶναι στο πλευρὸ της.
ΜΑΚΕΝΖΙ ΚΙΝΚ Πρωθυπουργὸς Καναδὰ

Ὁ πολιτισμὸς μας περνάει σήμερα κρίσῃ.... κρίσῃ φαινομενικὰ οἰκονομικῇ ἀλλὰ πρωτίστως κρίσσιν πνευματική, κρίσιν πολιτισμοῦ. Δεν ἔχω να προτείνω ἄλλη θεραπεία ἀπὸ τὴν ἐπιστροφὴ στην Ἑλλάδα.
ΡΕΝΕ ΠΟΟΥΞ Γάλλος δημοσιογράφος

Ἡ Ἑλλάδα ἔδωσε τὸ παράδειγμά που καθένας ἀπὸ μας πρέπει να ἀκολουθήσῃ, ὥσπου οἱ σφετεριστὲς τῆς ἐλευθερίας, ὁπουδήποτε τῆς γῆς κι ἂν βρίσκονται, ὑποστοὺν τὴν δίκαιη τιμωρία της.
ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΡΟΥΣΒΕΛΤ Πρόεδρος ΗΠΑ

Ὁ ἀνθρωπισμὸς κατὰ τὸ Ἑλληνικὸ πρότυπο εἶναι ἡ πρώτη ἀξία καὶ ἡ μοναδικὴ ἀρετὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ περιλαμβάνει μέσα της ὄλες τις ἄλλες.
K. I. ELBETIUS

Ὁ Δυτικὸς κόσμος ἀνάγει τὴν γεννήσή του στους Ἕλληνες, ποὺ πρῶτοι ἔκαναν τὸ βῆμα ἀπὸ τὰ φυλετικὰ ἤθη στο ἀνθρώπινο φρόνημα.
Κ.ΠΟΠΕΡ

Οἱ Ἕλληνες ἐδημιούργησαν σὲ πολλοὺς τομεῖς διαχρονικὰ πρότυπα, καὶ γι' αὐτὸ θὰ ἔπρεπε να τοὺς θεωρήσῃ κανεὶς ὡς τὸν πνευματικὰ ὑγιέστερο λαὸ τοῦ κόσμου.
ΕΓΚΟΝ ΦΡΙΝΤΕΛ

Ἡ Ἑλλὰς εἶναι τὸ ἐκτυφλωτικὸ φῶς. Με αὐτὴν ὄλες οἱ ἀπορίες λύονται, τὰ σύννεφα διαλύονται.
ΑΛΕΝ ΖΙΠΕΝ Γάλλος πολιτικὸς

Ὅλα τὰ πολιτισμένα ἔθνη εἰς ὅτι ἀφορᾷ τὴν δραστηριότητα τοῦ πνεύματος, εἶναι ἀποικίες τῆς Ἑλλάδος.
ΧΕΝΡΙ ΜΕΧΝ

Χωρὶς Ἑλληνομάθεια δεν ὑπάρχει παιδεία.
ΤΟΛΣΤΟΙ

Εἰς τὴν Βίβλον ὑπάρχουν εἰκόνες, μῦθοι, μιὰ θρησκεία, μόνο που δεν ὑπάρχει σκέψῃ, στοχασμός. Εἶναι οἱ Ἕλληνές που πρῶτοι ἄρχισαν πραγματικὰ να στοχάζονται, οἱ πρῶτοί που δημιούργησαν ἕναν ἐξελιγμένον ἀστικὸν πολιτισμόν.
Χ. Λ. ΜΠΟΡΧΕΚ

Δεν γνώρισα κανέναν που να ἐμπνέη τόσον σεβασμὸ ὄσο οἱ Ἕλληνες φιλόσοφοι.
ΝΙΤΣΕ

Ἂν στην βιβλιοθήκη τοῦ σπιτιοὺ σας δεν ἔχετε τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων συγγραφέων, τότε μένετε σὲ ἕνα σπίτι δίχως φῶς.
ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΩ

Εἶναι ντροπὴ να λέγονται μορφωμένοι ὅσοι δεν μελετοὺν τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες συγγραφεῖς.
ΡΑΜΠΑΙΛΕ Γάλλος ἱστορικὸς

Αὐτό που χρειάζεται ἡ Δύσῃ σήμερα, εἶναι να ξαναγυρίση στην ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γραμματεῖα.
ΡΟΖΕ ΓΚΑΡΩΝΤΥ Φιλόσοφος-συγγραφεὺς

Οἱ Ἕλληνες εἴχαν τὸ χάρισμα να ἀποροῦν γιὰ πράγματά που οἱ ἄλλοι λαοὶ τὰ νόμιζαν αὐτονόητα.
ΒΛΟΥΦΙΛΝΤ

Τὰ μαθηματικὰ ὡς ἐπιστήμη βρήκαν τὸν δρόμο τους εἰς τὸν ἀξιοθαύμαστον λαὸν τῶν Ἑλλήνων. Ἡ διαπίστωση ὅτι οἱ Αἰγύπτιοι δεν εἴχαν ἰδέα τῆς γεωμετρίας ὡς ἐπιστήμης, ἐνισχύεται ἀπὸ τὴν ἄγνοια αὐτῶν ὡς πρὸς τὸν ὑπολογισμὸ τοῦ ὕψους κ.λ.π.
ΚΑΝΤ

Ἂν ἡ διορατικότης τῶν Ἑλλήνων συμβάδιζε μὲ τὴν ἰδιοφυία τοὺς, τότε ἴσως καὶ ἡ βιομηχανικὴ ἐπανάσταση να ἄρχιζε χίλια χρόνια πρὶν ἀπὸ τὸν Κολόμβο. Καὶ στην ἐποχὴ μας τότε δεν θὰ προσπαθούσαμε να περιφερόμαστε ἁπλῶς γύρω ἀπὸ τὴν Σελήνη, ἀλλὰ θὰ εἴχαμε φθάσει καὶ σὲ ἄλλους κοντινοὺς πλανῆτες.
ΑΡΘΟΥΡ ΚΛΑΡΚ

Ὅταν γνωρίσουμε σὲ βάθος τὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ ἐπιστήμη καὶ μελετήσουμε τις προτάσεις της, θὰ μποροῦμε να προχωρήσουμε μὲ μεγαλύτερα βήματα στην κατανόηση τοῦ Σύμπαντος καὶ τῶν μυστικῶν του.
ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΗΝΤΛ βραβεῖο Νόμπελ Φυσικῆς

Ὁ κόσμος εἶναι ἡ διαστελλόμενη Ἑλλὰς καὶ ἡ Ἑλλὰς εἶναι ὁ συστελλόμενος κόσμος.
ΒΙΚΤΩΡ ΟΥΓΚΩ

Ἡ Ἑλλὰς καταληφθεῖσα, τὸν ἄγριον νικητῇ κατέκτησε, καὶ τὶς τέχνες εἰσήγαγε εἷς τὸ ἀγροῖκον Λάτιον.
ΟΡΑΤΙΟΣ Ῥωμαῖος ποιητὴς

Εἶμαι ἀπὸ τὴν Σικελία, δηλαδὴ τὴν Μεγάλη Ἑλλάδα καὶ ὑπάρχει ἀκόμη πολὺ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα στην Σικελία. Τὸ μέτρο, ἡ ἁρμονία καὶ ὁ ῥυθμὸς ζοὺν ἀκόμη. Ἐξ' ἄλλου εἶμαι καὶ ὁ ἴδιος ἐγὼ Ἑλληνικῆς καταγωγῆς. Ναί, ναὶ μὴν ἐκπλήτεσθε. Τὸ οἰκογενειακό μου ὄνομα εἶναι Πυράγγελος. Τὸ Πυραντέλλο δεν εἶναι παρὰ ἡ φωνητικὴ παραφθορὰ τοῦ Πιράτζελο-Πιραντέλλο.
ΛΟΥΙΤΖΙ ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ

Ἂν δεν ὑπῆρχε ἡ ἀνδρεία καὶ ἡ γενναιοψυχία τῶν Ἑλλήνων, δεν γνωρίζομε ποιὸ θὰ ἤταν τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ Β' Παγκοσμίου πολέμου.
ΟΥΙΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ

Ῥίξτε ἕνα βλέμμα στον μικρὸ κατάλογο τῶν ἐθνῶν που ὑπετάχθησαν ὑπὸ τοῦ Ἄξονος ἀπὸ τὸ 1938, καὶ θὰ δῆτε ὅτι ἡ γενναιοψυχία τῶν Ἑλλήνων φωτίζει σὰν ἥλιος ἕναν σκοτεινὸ κόσμο.
ΚΑΝΤΙΤΟΥΣ Ἄγγλος συγγραφεὺς

Κανεὶς δεν τολμοῦσε να προείπῃ, ὅτι οἱ Ἕλληνές που 500 χρόνια π.Χ. εἴχαν ῥίξει στην θάλασσα τοὺς παντοκράτορες Πέρσες, θὰ ἐπαναλάμβαναν κατὰ τὸ 1940 αὐτὸ τὸ κατόρθωμα. Καὶ ὅμως οἱ Ἕλληνες κατέπληξαν τὸν κόσμο μὲ ἕναν νέο Μαραθῶνα.
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Γκαβελγκάντε

Πρώτη ἡ Ἑλλὰς μας ἐδίδαξέ πως οἱ ἐλεύθεροι ἄνθρωποι μποροὺν να εἶναι γενναῖοι, καὶ ὅτι καμμιὰ ἧττα δεν εἶναι παντοτινή. Ὁ μικρὸς αὐτὸς λαὸς ἀπεδείχθη ἀντάξιος τῆς ἱστορίας τοῦ.
ΑΛΜΠΕΡΤ ΚΑΜΥ

Ἡ χώρα μας, στην ὁποία τιμᾶται ἰδιαιτέρως ἡ ἀνδρεία, παρακολουθεῖ μὲ θαυμασμὸ τὸν ἀγῶνα τῶν Ἑλλήνων στην Ἀλβανία. Μας συγκινεὶ τόσο πολὺ ὥστε παραμερίζοντας κάθε ἄλλο αἴσθημα φωνάζουμε: ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΣ.
ΗΜΕΡΑ Ἰαπωνικὴ ἐφημερίδα 7 Δεκεμβρίου 1940.

Ἐπολεμήσατε ἄοπλοι ἐναντίον ἐνόπλων καὶ ἐνικήσατε. Μικροὶ ἐναντίον μεγάλων καὶ ἐπικρατήσατε. Δεν ἤταν δυνατὸν να γίνη ἀλλιῶς γιατὶ εἶσθε Ἕλληνες. Ὡς Ῥώσσοι καὶ ὡς ἄνθρωποι σᾶς εἴμαστε εὐγνώμονες, γιατὶ χάριν στις δικὲς σᾶς θυσίες κερδίσαμεν τὸν ἀπαιτούμενο καιρὸ νὰ προετοιμάσουμε τὴν ἄμυνα μας. Ἕλληνες, σᾶς εὐγνωμονοῦμε.
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

Ὁ θαρραλέος ἀγῶνας αὐτοῦ τοῦ λαοῦ τοῦ σχετικὰ μικροῦ ἔθνους, για τὸ δικαίωμα να ζῇ χωρὶς ἐπεμβάσεις ἀπὸ δικτατορικὰ ἔθνη προκαλεῖ σεβασμὸ καὶ θαυμασμὸ ὅλων τῶν λαῶν που ἀγαποὺν τὴν ἐλευθερία.
ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ, 3 Ἀπριλίου 1941

Μετὰ τὴν τελικὴ νίκη καὶ λύτρωση ἡ Ἑλλάδα θὰ πάρη ὅλα ὅσα τῆς ἀνήκουν, καὶ θὰ ζήση ὑπερήφανα καὶ ἡρωικὰ μέσα στους νικητές.
ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ

Ἡ Ἱστορικὴ δικαιοσύνη μου ἐπιβάλει να διατυπώσω ὅτι μεταξὺ τῶν ἐχθρῶν οἱ ὁποῖοι εὐρίσκοντο ἀπένατι ἡμῶν, ὁ Ἕλλην στρατιώτης πρὸ πάντων, ἐπολέμησε μὲ τὸ μεγαλύτερον θάρρος. Παρεδόθη μόνον ὅταν ἡ ἐξακολούθησις τῆς ἀντιστάσεως δεν ἦτο πλέον δυνατὴ καὶ δεν εἶχε πλέον κανέναν λόγο... Ἐπολέμησεν ἐντούτοις τόσον γενναίως ὥστε καὶ οἱ πολέμιοί του δεν δύνανται να τοῦ ἀρνηθοὺν τὴν ἐκτίμησίν των... Οὕτω οἱ αἰχμάλωτοι Ἕλληνες ἀπελύθησαν ἀμέσως, λαμβανομένης ὑπ' ὄψιν τῆς ἡρωικῆς στάσεως τῶν στρατιωτῶν αὐτῶν
Ἀδόλφος Χίτλερ, Ράϊχσταγ 4 Μαΐου 1941

Μέχρι τώρα λέγαμε πως οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες. Ἀπὸ 'δω καὶ στο ἑξῆς θὰ λέμε πως οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες
ΟΥΙΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ